ASNU

                               
 
                                                                                                                        
.                                                               
                                                                                              video
 

Často zanedbávaný fakt při opravách a úpravách motoru je dávka vstřikovaného paliva a kvalita jejího rozprášení.
I u zdánlivě čistých vstřikovačů a používání vysoce aditivovaného paliva(motory závodních automobilů),při vizuálně kvalitním rozprášení,byla zjištěna odchylka až 4% pro jednotlivé válce,což má za následek nestejně rychlé prohořívání směsi a tím snížený výkon motoru.
Zařízení anglické firmy ASNU slouží k testování a opravám všech typů benzinových(SPI,MPI), LPG i CNG vstřikovačů. Test vstřikovací dávky je v toleranci 1 %! Je to jediný opravdu prokazatelný způsob vyčištění vstřikovacích ventilů! Po vyčištění dochází nejen k vyrovnání dávky,ale i k navýšení množství u všech vstřikovačů o několik procent.

Znečištěné vstřikovací ventily způsobují:
 
  • nepravidelný chod motoru
  • špatné starty
  • nevyhovující emise
  • vysoká spotřeba
  • snížený výkon motoru
  • snížená životnost lambda sondy a katalyzátoru
  • rozsvěcování kontrolky "závada motoru"
cena za test jednoho vstřikovače je 100,-Kč ,s vyčištěním pak 500,-Kč

Vstřikovače je možné zaslat i poštou

                                                                                                                                                                                                                                                                Našich služeb mimo jiných využil také vicemistr střední evropy v závodech do vrchu KW Berg-trophy 2009 Aleš Mlejnek.